line

Aleksandar Opsenica, gl i odgovorni urednik

Prateća sajamska manifestacija se pokreće kao podrška REBEC konferenciji.

AG Nekretnine

AG Nekretnine je prvi specijalizovani trojezičan časopis, koji izlazi dvomesečno i koji prati razvoj tržišta nekretnina u Srbiji i regionu. Pokrenut je u proleće 2006. godine i otprilike to je vreme kada je srpsko tržište nekretnina počelo da se institucionalno uređuje! U svojoj uređivačkoj koncepciji, časopis pokriva teme vezane za pravnu regulativu, urbanističke akturlnosti, opšte aktuelnosti vezane za domaće i strane projekte, predstavljanje evropskih sajmova nekretnina i investicija, konferencija i seminara, modele finansiranja nekretnina u formi inevsticionog istraživanja, upravljanje projektima, facility i property managementom.... Svako izdanje predstavljla kolekciju aktuelnosti koje se pokrivaju kroz navedene rubrike. Sa druge strane, definisana dvomesečna periodičnost izdavanja, nudi presek stanja u tom momentu i nudi osnov za valjana istraživanja kao što omogućuje merodavan pogled na lokalno i okolna tržišta. Zahvaljujući svojim sadržajima AG Nekretnine su stekle priliku da redovno i svake godine ponovo, plasiraju svoje sadržaje odnosno nova izdanja, na sve specijalizovane sajmove kao što su MIPIM, MAPIC, MIPIM Horizons, EXPO REAL, Real Viena, EXPO Italia.. Takođe, tržište Srbije kao najperspektivnije tržište u segmentu nekretnina u regionu, predstavlja interesantnu građu za sadržaje ovog časopisa kao što i AG Nekretnine svakim danom sve više osvaja mandat da kroz svoje sadržaje plasira nešto novo a što je interesantno za razvoj tržišta nekretnina u Srbiji.

Expo Real
MIPIM