line

No 3
move previous move next

Tržiše office space-a u Beogradu


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ag/public_html/archive.php on line 215
Sa početkom tranzicije i većeg dolaska stranih kompanija na tržište Srbije, pre pet-šest godina, javio se problem poslovnog prostora. Zapravo, postojeći poslovni prostor nije zadovoljavao potrebe novih korisnika. Strane kompanije su prvenstveno želele da poslovni prostor uzmu u zakup i da on zadovoljava određeni nivo kvaliteta u pogledu: tehničke opremljenosti, sigurnosti, lokacije, parking prostora i sl. Takvog prostora tada je bilo jako malo, možda u jednom do dva objekta i do njega je bilo jako teško doći.
Kakva je danas situacija u Beogradu po pitanju daljeg razvoja savremenog kancelarijskog prostora?
Danas je situacija bolja, ali je i dalje tražnja veća od adekvatne ponude. U budućnosti će verovatno doći do zaslužene diversifikacije poslovnog prostora. Nudiće se ekskluzivni poslovni prostori na najkvalitetnijim lokacijama ali i novi poslovni objekti nižeg kvaliteta u skladu sa tehnološkim i drugim zahtevima, i moćima korisnika tog prostora.  login

Miloš Srejić