line

No 20
move previous move next

Urbana reciklaža za novi grad na reci


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ag/public_html/archive.php on line 215
Investicioni kapaciteti Beograda u priobalju svojih reka, apsolutno su neiskorišćeni. Ako pak diskutujemo o Savi, onda je desetogodišnja priča krajem devedesetih, o „Savskom Amfiteatru“ skroz potrošena i izlizana, saznanjem da železnički čvor u Beogradu ipak još dugo neće biti izmešten sa glavne železničke stanice. Razvijanje poteza oko savskog brodogradilišta još se ne pomera sa mrtve tačke, bar ne zvanično i ne nešto ozbiljnije. Što se tiče Dunava tu je priča malo jasnija jer su velike površine već duže vreme predmet raznih diskusija. Tokom ovogodišnjeg MIPIM-a ceo taj potez bio je predmet ciljane i koncentirane promocije tri velika projekta. Kvalitet tog nastupa je sveukupno ocenjena kao vrlo uspešna. Na osnovu toga, može se sa velikom izvesnošću najaviti i potvrditi da se sve dublje i detaljnije ulazi u razvoj ovog poteza dunavskog priobalja.  login